Förstatliga posten, skolan och järnvägen!

 De som klagar på Post Nord borde i stället aktivt argumentera för att Postnord eller ett helsvenskt postverk ska få ensamrätt till posttjänster. Posten är en samhällsviktig funktion och borde inte behöva konkurrera med privata företag, som inte har krav på sig att vara landsomfattande utan bara tar sig an de mest lönsamma delarna och därigenom undergräver lönsamheten.

Det finns andra samhällsviktiga verksamheter som också bör vara statliga för att garantera bästa möjliga service och ge bästa lönsamhet. Dit hör järnvägen, som också dras med problem av olika slag.

Även grundskolan är viktig, framför allt ur jämlikhetssynpunkt. För en jämlikskola i hela landet krävs att den har en enda huvudman, staten.

Privatisering är bra för att ge valfrihet, men när det gäller samhällsviktiga funktioner är statlig överhet viktigare för att säkerställa bästa funktion och jämlikhet i hela landet.

-Lennart Hjärn, insändare i Dagens Nyheter