Lille Skutt-politik är bara populistisk – välj Bamses väg!

Lille Skutt är känd som Bamses rädde kaninkompis. Han är också en förespråkare av höjda straff. I dag har vi en kriminalpolitisk debatt som präglas helt av Lille Skutts perspektiv.
Lille Skutts hårdare tag står emot Bamses fokus på sociala insatser. Bamse säger att stryk inte hjälper, men det är inte för att det är moraliskt fel utan bara ett konstaterande av vad som är mest effektivt.

Kriminologisk forskning ställer sig på Bamses sida i konflikten, även fast Lille Skutt-politiken används för att ragga röster så stoppar den inte brottsligheten. Detta blir tydligt angående organiserad brottslighet och morden som sker i den miljön. Hur ska hårdare straff för vapenbrott avskräcka den som är beredd att döda eller bli dödad?

Hur ska enskilda inlåsta påverka det faktum att det finns tusentals som föds fattiga, växer upp utan hopp och har möjlighet att bli del av en extremt lukrativ drogmarknad?

Länder med hårda straff och militärer på gatorna har ofta högre nivåer av brott. Det beror på att skärpningen av straffen ofta går hand i hand med en hårdare politik även på andra områden.

Större klassklyftor kommer alltid skapa sociala problem. Det betyder också att klyftorna behöver minska för att brottsligheten ska göra det. Nuvarande Lille Skutt-regering går åt fel håll.

– Farbror på Höga Berget, insändare i Västerbottens Folkblad