En enkel läxa

Den senaste Pisaundersökningen visade att Sverige hör till de länder där sambandet mellan elevernas sociala bakgrund och studieprestation ökar som allra mest.

Alla politiska partier lär vara bekymrade (säger de i alla fall), och skolverket föreslår tio punkter. De är behjärtansvärda: lokala lärarlönesatsningar, kompensatorisk resursfördelning, bättre arbetsmiljö och så vidare.

Men sällan har rummet haft synligare elefanter! Kraven är ju enkla: avskaffa det fria skolvalet, skolpeng och friskolorna!

Okunniga skolpolitiker hänvisas till gängse uppslagsboksartiklar om Värner Rydén, Arthur Engberg, Ragnar Edenman eller till och med Gunnar Helén. Måste vi slåss i fyrtio år igen?

– Olle Josephson i Clarté