Vargen – den mest politiska varelsen i Sverige

Vargen förblir den mest politiska varelsen i Sverige. Trots att ingen varg någonsin tänkt en politisk tanke så utlöser den våldsamma reaktioner hos många människor. Vargen debatteras i EU-parlamentet och vid köksbordet i en röd stuga i ett skogslän.

De som avskyr vargen kan uppleva den som ett lömskt sändebud från staten eller länsstyrelsen och därmed är vargen en rätt fantastisk paradox: Det mest vilda vi har, samtidigt som den är just politik. Miljardären Karl Hedin har, trots att han ärvt sitt företag, tack vare sitt vargmotstånd fått ett rykte som folklig.

Det kan till exempel vara så att den afrikanska vildsvinspest som nu härjar i Bergslagen kanske aldrig ens skulle uppstått om vargen där inte skjutits bort under förra licensjakten: Vargen tar sjuka vildsvin, men tycks inte sprida smittan vidare.

Samtidigt finns det förstås rovdjursromantiker som helt vägrar se den oro som finns hos fårägare som fruktar att möta vargens blodiga masslakt en morgon. Men i slutändan har romantikerna mer rätt än varghatarna – de sistnämnda tror ju att hela naturen är till för människan allena.

När länsstyrelsen i Dalarna meddelade att det nästa år inte blir någon licensjakt på varg utbrast moderaten Ulf Berg att det är “åt helvete”. När han intervjuades i Dala-Demokraten lät han mer som om han stod med en bössa i handen och skrek ut sin ilska. Det lät aggressivt.

Men beslutet att ställa in licensjakten på varg 2024 är naturligtvis riktigt. Mycket varg har redan skjutits av och djuret tycks numera ha svårare att etablera sig i länet. I Sverige som helhet finns det idag lite fler vargar än det mål om bevarandestatus som riksdagen har, beroende på att fler vargrevir nu finns söderut i landet. Men riksdagens mål på runt 200 vargar är snålt. Det borde vara fler vargar i Sverige och det skulle behövas nya gener österifrån för att hindra inavel.

Vargen hör hemma i Sverige och i hela landet. Men när den är närgången ska givetvis skyddsjakt beordras; i bebyggelse hör den icke hemma. Men vargen, en så kallad topp-predator, spelar en mycket viktig roll i ekosystemen, inte minst genom att göra det den är bra på: att ta de bytesdjur som inte är helt friska så att viltstammarna just håller sig friska.

Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten.