Låt de unga afghanerna stanna!

Moderaterna har skaffat sig ny trovärdighet genom att inte bara kräva stora stöd till näringslivet. De har också omprövat sitt motstånd mot att höja arbetslöshetsersättning och ta bort karensavdraget.

Men på en punkt är Moderaterna omedgörliga. De afghanska ungdomar som inte klarar gymnasielagens villkor ska kastas ut. När de knappt 9000 ungdomarna nu efter skolgång ska skaffa sig fast jobb inom sex månader för att få stanna, så möts de av coronakrisens vardag.

Mycket få vill fastanställa, många fler varslar. Och små påhugg eller vikariat räcker inte för att få uppehållstillstånd. Utan fast jobb – utvisning (till Afghanistan trots att hälften som shiamuslimer bott tio år som flyktingar i Iran).

Dessa ungdomar har varit här i cirka fyra år, lärt sig bra svenska, gjort bra ifrån sig i skola och på vikariat. Samtidigt ropar vård och hemtjänst efter personal, liksom skogsbruk och jordbruk. Men ger inte fasta jobb.

Läget är alarmerande, de måste få permanent uppehållstillstånd, manar ett upprop i Aftonbladet (4 april) med namn från olika läger som Pierre Schori, Anders Wijkman och Olle Wästberg. Lagen får inte, likt solen, ha sin gilla gång. Nu råder nya krisvillkor…

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard skriver på sin hemsida: Människor måste “välkomnas in i det svenska samhället, på riktigt. Ett ja ska vara ett ja.”

Visserligen har gymnasielagen villkor om fasta jobb och visserligen var Moderaterna en gång helt emot lagen – men nu gäller extraordinära omständigheter. Det är dags att välkomna in de afghanska ungdomarna i det svenska samhället, på riktigt.

—Olof Kleberg, ledare i Västerbottens Folkblad.