Att skruva lite på skolpengen räcker inte

Vad ändrar det på djupet att skolan som tar emot barnen som den fristående skolan ratade får mer pengar? Ingenting. Uppdelningen av barnen finns ju där likväl. De välutbildades barn sätts i skolan där man måste kunna prata engelska och där man får gå med sina gelikar. De andra barnen blir kvar i den allt mer kaosartade allmänna skolan. Skolan fortsätter att vara det projekt för individen som den varit de senaste tjugo åren. Systemet att skapa A-skolor för vissa och B-skolor för andra ligger fast. Sanningen är att även när Socialdemokraterna talar om skolans bristande likvärdighet så handlar det mest om att fixa lite här och skruva lite där.

År 1883 skrev den liberale folkskolläraren tillika ecklesiastikministern Fridtjuv Berg, om problemen med den uppdelade skolan. Han visste att för att det skulle bli driv i en klass måste där finnas barn från studievana hem som förstod poängen med att plugga och kunde smitta de andra med sin entusiasm. Han visste att skulle de med inflytande i samhället bry sig om kvaliteten på skolan så måste de ha sina egna barn där. Han visste även att om samhället inte skulle slitas sönder av konflikter mellan fattiga och välbärgade så måste de olika grupperna mötas och lära känna varandra.

Det har Dagens Nyheter glömt. När man skriver om att främja likvärdigheten finns inte ett ord om kamrateffektens betydelse för att alla ska lyckas eller om skolan som nyckeln till att bygga ihop ett samhälle som håller på att falla isär.

Och sanningen är att även när Socialdemokraterna talar om skolans bristande likvärdighet och ökande segregation, så handlar det mest om att fixa lite här och skruva lite där. Det är väldigt sällan man hör någon socialdemokrat tala ur skägget och förklara att menar vi allvar med att komma till rätta med skolsegregationen så måste vi faktiskt ändra hela systemet.

För det räcker inte att “skruva” lite på finansiering och kösystem. En likvärdig och ickesegregerad skola kräver att vi slutar sortera våra barn på det sätt vi nu gör.

—Nadja Sandberg, Ordförande Socialdemokratiska Skolföreningen, debattartikel i Dagens Arena.