Lägg försvarspengarna på skola, sjukvård och omsorg!

De senaste åren har riskdagens enats om ökande försvarsanslag Vår omvärld inger oro och ett anfall kan inte utesluta Ryssland annektering av Krim och agerande i Ukraina visar på stormaktsambitioner som kan hota även Sverige.

Hur realistiskt är hotet? Sverige har ju aldrig ingått i forna Sovjetunionen. Vi har ingen rysk militärbas eller en rysktalande minoritet att försvara. Inte finns det heller någon region som skulle stödja en rysk militär intervention.

När Försvarsmakten begär mer pengar och pekar på hotet från öst bör regeringen hålla huvudet kallt. I dag behöver vi pengar till annat som är viktigare för att försvara landet: skola, sjukvård, omsorg, närpolis och brandkår.

Dessutom är satsningar på att skapa förtroende billigare, som diplomati och ministermöten, miljö- och kultursamarbeten.

-Brita Ring, insändare i Dagens Nyheter