Folkhemmet bortspelat

Per Albin Hansson skapade ”folkhemmet”, Ingvar Kamprad möblerade det och Olof Palme försvarade det och tog det ut i världen.

Nu spelar i EU-enighetens namn Stefan Löfven bort det. Spelmissbruk är en folksjukdom med dokumenterade ”anor” bakåt till Bellmans tid.

Kan vi i trots mot EU i folkhälsans namn bibehålla alkoholmonopolet så borde detsamma göras mot de spelbolag som, trots minireglering, driver folkhemmets själar att spela bort både mat och hyra på en totalt oreglerad marknad. Detta antingen spelbolagen skattar till folkhemmets fromma eller nolltaxerar i ett skatteparadis.

Mycké hyckleri é dé!

-Per-Ola T Nilsson, insändare i Östra Småland