Sverige är aningslöst inför antifackliga Amazon

Hade det gällt kinesiska företag skulle vi ha reagerat. Inför amerikanska techjättar står vi med mössan i hand. Varför?

I september 1991 – tre år innan Jeff Bezos startade Amazon – försågs chefer och arbetsledare inom detaljhandelskedjan Walmart med en 44-sidig manual. Ett utdrag: “Att förbli fritt från fackföreningar innebär ett heltidsengagemang… Det åtagandet har också ett pris. Om inte varje medarbetare på ledarnivå är villig att satsa nödvändig tid, ansträngning, energi och de pengar som krävs kommer det inte att uppnås.”

Än idag, februari 2021, har ännu ingen fackförening i USA lyckats etablera sig inom Walmart och Amazon. Arbetare vid Amazons lagerhall BHM1 i Bessemer, Alabama, har av National Labor Relations Board (motsvarande Arbetsdomstolen) fått tillstånd att hålla en omröstning om att få ansluta sig fackligt. Omröstningen avslutas 29 mars i år.

Senatorn Bernie Sanders twittrade 2020-11-24: “Om Amazonarbetare i Alabama – en starkt antifacklig delstat – röstar för att bilda en fackförening, kommer det att väcka genklang runt om i världen. Om de kan förhandla om högre löner och bättre arbetsvillkor i södern kommer det att gynna varje arbetare i Amerika.”

Amazons styrka bygger på en traditionell hierarkisk organisation kombinerad med digitala och mänskliga kontrollsystem, robotisering, artificiell intelligens och produktivitetskrav i form av aldrig riktigt uppnåbara kvoter plus osäkra arbetsvillkor.

Sverige har varit alltför aningslöst vad gäller techjättars etablering. Det måste till en bred allians av politiska krafter, fackföreningar, forskarinitiativ, miljögrupper med flera för att värna och förbättra arbetsvillkor och att skapa mer klimatvänliga transporter.

Läckta dokument som Vice/Motherboard, ett amerikanskt-kanadensiskt mediabolag, kommit över och rapporterat om i november 2020 visar vilken vikt Amazon lägger på övervakning, inte bara av arbetare. Bland dokumenten fanns två rapporter från 2019 gällande lagerhallar i Niedersachsen och Bayern, som visar att Amazon inte bara intresserat sig för det tyska handelsfackets aktiviteter utan även satt målsökaren på Fridays For Future och Greenpeace.

Den här företagskulturen borde vara främmande för svenskt arbetsliv. Ja, varför ska amerikanska techjättar tillåtas exportera antifacklig verksamhet till Europa?

Peo Rask, åsikter i Handelsnytt.