Kungen som slug och girig maffialedare

“Kleptokrati” kallas en styrelseform i vilken en stat behärskas av personer som i första hand är ute efter att berika sig själva och sina familjer. Bland framgångsrika kleptokrater från sent 1900-tal brukar nämnas Mobutu Sese Seko från Zaire, Mohamed Suharto från Indonesien och Ferdinand Marcos från Filippinerna. Till denna lista på ökända internationella förbrytare vill Thomas Lyrevik nu foga konung Carl XVI Gustaf av Sverige.  Lyrevik – tidigare ämbetsman på hög nivå – gav för två år sedan ut en anklagelseskrift på 671 sidor, Den kungliga kleptokratin. Den har han nu bantat ner till hundra sidor…

Många svenskar har gärna velat se vår nuvarande konung som en välment och lite tafatt person som ödet har placerat på fel plats i tillvaron. Men enligt Lyrevik är Carl Gustaf Bernadotte snarare att likna vid en slug och girig maffialedare som försöker lägga vantarna på så mycket kontanter, juveler och antikviteter som möjligt åt sig själv och sina närmaste, för att snabbt kunna fly med skatterna innan pöbeln stormar Bastiljen…

Kungahusets räkenskaper är inte offentliga. Hovet kontrollerar slott, villor, våningar, konstskatter, möbler och smycken för miljardbelopp. Tillhör värdeföremålen kungen personligen eller den svenska staten? Av Lyreviks sammanställning att döma räknas de som kungens privategendom, så länge det inte handlar om att betala reparationer och underhåll. Då hamnar räkningen hos skattebetalarna…

Det anmärkningsvärda är att våra valda ombud, år ut och år in, låter detta ske utan att be att få titta i kassaböckerna. “Nu kan monarkin avskaffas med ett penndrag”, sa Olof Palme när han ville sälja in 1974 års grundlagar till tveksamma partikamrater. Förmodligen föreställde sig den tidens socialdemokrater att monarkin skulle vissna bort och försvinna av sig själv när människorna blev mer upplysta. Det var ju det de trodde skulle hända med kapitalismen.

—Carsten Palmer, recension i Aftonbladet.