Krigets lagar måste gälla för alla, inklusive Israel

FN-organisationer, inklusive FN:s generalsekreterare och humanitära organisationer, uppmanar alla till vapenvila för att kunna lindra det ”episka mänskliga lidandet” i Gaza. Eller som chefen för FN:s organ för mänskliga rättigheter på de ockuperade områdena uttryckte det: Om det finns ett helvete på jorden i dag, så är det norra Gaza…

Enligt det palestinska hälsodepartementet hade 11 078 människor dödats till den 12 november 2023. 4506 var barn. 27490 personer uppgavs vara skadade. Cirka 3250 saknas och ligger sannolikt begravna under rasmassorna. 10 000 byggnader har förstörts, 22 sjukhus är ur funktion, 198 människor med sjukvårdande funktioner och 100 FN-anställda samt 49 journalister har dödats.

I helgen har vi nåtts av hjärtskärande uppgifter från al-Shifa sjukhuset om hur patienter inklusive för tidigt födda barn dör när elen slås ut. Krigsbrott måste självfallet alltid utredas noggrant. Men dessa siffror pekar på en förfärande brist på respekt för krigets lagar…

Under pågående våldshandlingar är det givetvis svårt att ange säkra dödssiffror. Samtidigt vittnar flera FN-organ och humanitära organisationer om att uppgifter från hälsodepartementet i Gaza brukar ligga nära vad som i efterhand kan konstateras. Det finns alltså liten anledning att misstro de palestinska siffrorna.

Folkmord definieras av folkmordskonventionen som handlingar utförda med intentionen att förgöra, helt eller delvis, en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp. Dessa handlingar kan döda, åsamka allvarlig skada, införa levnadsvillkor vilka syftar till att förgöra gruppen, förhindra födslar eller fördriva barn.

Vi kan inte klargöra om Israels handlingar i Gaza faktiskt utgör ett folkmord. Vi hävdar dock att det finns en påtaglig risk att Israels agerande leder till ett folkmord eller innebär folkmordsliknande handlingar. Israels krig gör palestinierna i Gaza till en måltavla just på grund av att de tillhör gruppen palestinier. Det är allvarligt nog…

Krigets lagar måste gälla för alla, inklusive Israel. Annars pratar vi verkligen om dubbla måttstockar.

-Nina Gren och Helena Lindholm, debattartikel i Göteborgs-Posten

Läs mer: https://www.gp.se/debatt/det-finns-liten-anledning-att-misstro-de-palestinska-d%C3%B6dssiffrorna-1.115150900