Klyftorna ökar. Anställningar blir mer osäkra

 Sverige är ett bra land att leva i. Tillsammans över generationer har vanligt folk byggt ett starkt välfärdssamhälle. Mycket av det vi byggt upp urholkas och är hotat. Klyftorna ökar. Anställningar blir mer osäkra. Den svenska modellen utmanas av nyliberala marknadslösningar. Rasistiska partier ställer arbetare mot arbetare.

Det räcker nu! Sverige har varit världens mest jämlika land. Vi kan bli det igen med rätt politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov! LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg kräver: Satsa på välfärden. De anställdas villkor måste förbättras. De generella statsbidragen till kommuner och regioner behöver höjas kraftigt för att sedan öka med verklig kostnadsutveckling.

Höj pensionen för de som har arbetat ett helt yrkesliv. Alla ska få minst 70 procent av sin slutlön i pension. Förbättra trygghetsförsäkringarna. Arbetslöshetsförsäkringen är i dag en av de sämre bland utvecklade välfärdsländer. Det duger inte för ett land som vill möta globalisering, klimatomställning och strukturomvandling. Investera i infrastruktur. Förseningar, trängsel och långsamma transporter drabbar både människor och företag.

Genomför en skattereform för ökad jämlikhet. Det är inte rimligt att en vanlig arbetare betalar mer i skatt på sin lön än den som har kapitalinkomster gör. Inför lika skatt på kapital och arbete.

Öka jämlikheten i skolan så alla elever kan lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet. Skolvalet måste göras mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter behov.

Bygg bra bostäder till alla. 240 kommuner har bostadsbrist. Sverige behöver fler hyresrätter där vanligt folk har råd att bo. Höj reallönerna. LO:s medlemmar förtjänar bättre villkor och höjda löner i den stundande avtalsrörelsen.

Våra krav är rimliga. Visst kostar det, men det blir alltid dyrare med ojämlikhet och klassklyftor. Sverige har råd med trygghet för vanligt folk!

-Lena Johnsson, vice ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg, insändare i DalaDemokraten