Djuren föds och avlivas i sina fängelser

 I dessa fängelser födas djur och förblir där tills de avlivas. Frågan är om detta system även är anslutet till avelssystemet som avlar djur på ett onormalt sätt genom odlar bort deras ben för att förvandla dem till enbart kött och en stor mängd fett. Till skillnad från tidigare, före 1848, då djuren förblev aktiva genom att de stannade ute i den fria luften så mycket som möjligt. Frågan är om inte det här slutligen kommer att leda till allvarliga försämringar av djurens livskraft?…(1)

Utrotningen av arter pågår fortfarande och människan själv den mest aktiva utrotaren. (2)

-Karl Marx om, det kapitalistiska jordbruk, som uppstod i England under 1800-talet andra hälft och om att vi människor är ansvariga för utrotningen av arter.

1. Källa:Marx-Engels Archive, International Institute of Social History, Sign. B. 106, 336.

2. Källa; Marx-Engels Archive, International Institute of Social History IV / 26, 233,