Karriärister och maktmänniskor har idag de ledande posterna

 Vi har de politiker vi förtjänar, säger en del. Jag tror att de har fel.

Det politiska uppdraget har ändrat karaktär. De som kommer fram på ledande poster i dag är karriärister och maktmänniskor. Förtroendeuppdrag, med allt vad det innebar för tidigare generationers politiker, är glömt och lagt på historiens sophög.

I dag ser heltidspolitiker uppgiften som ett yrke, välbetalt och med förmånliga anställningsvillkor. Punkt slut. Att det på sikt påverkar demokratin negativt är allvarligt. Demokratin befinner sig på ett sluttande plan.

Den senaste partiledardebatten i SVT visade hur illa det är ställt. Här saknades verkligen den vuxne i rummet. Vi såg ett gäng som pratade i munnen på varandra, pinsamt ambitiöst, högt och lågt.

En tycktes försjunken i att formulera politisk historia, en annan hoppades få poäng för en vitsig formulering. Det var ingen som riktigt lyssnade på någon annan för att få till stånd en stunds fördjupat samtal.

Vardagen är fylld av ovisshet och kriser av olika slag för oss alla. Några tankar och idéer om hur dessa problem ska hanteras försökte ingen få i gång en dialog om.

-Bosse Duvhed, insändare i Dagens Nyheter

Läs mer https://www.dn.se/insandare/fortroendet-for-vart-politiska-ledarskap-ar-borta/