Kärnkraft är och förblir dyr

Kärnkraft är så pass problematisk att vi anser att man inte alls ska satsa på den utan på förnybara källor som vind och sol samt åtgärder för att jämna ut deras väderberoende elproduktion. Kärnkraft är farlig, dyr och inte klimatvänlig. Den tar för lång tid att bygga och är dessutom onödig eftersom det finns förnybara alternativ…

Om vi pratar livscykelkostnader så har kärnkraft aldrig varit billig. Forskning och utveckling har subventionerats i stor skala, ofta dolda i militära utgifter. Den fredliga användningen var i början bara en biprodukt av den militära.

I motsats till all annan energiproduktion har kärnkraft aldrig behövt försäkras för följderna av en stor olycka. I stället måste respektive stat gå in som Japan fick göra efter Fukushimakatastrofen 2011. Avskrivna (och oförsäkrade) gamla kärnreaktorer kan producera hyfsat billigt. Ny kärnkraft är dyr.

Efter Fukushimakatastrofen bestämde EU att alla reaktorer senast 2022 måste utrustas med ett oberoende nödkylsystem för haverifallet. Det var dyrt och lönade sig då inte för gamla reaktorer som Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2. Därför togs de ur drift. Prisutvecklingen går fort. Det verkar som om regeringens politiker inte hänger med…

Under de sista 20 åren har bara tre nya reaktorer i EU börjat byggas, alla av typen EPR. Fram tills nu har ingen gått i drift. Alla har försenats i många år och priset har mångfaldigats. Skräckexemplet i vårt närområde är den finska reaktorn Olkiluoto 3. Den skulle ansluta till nätet i slutet av 2022 efter en byggtid på 17 år. Sprickor i matarpumpar upptäcktes och driftstarten har skjutits upp. Även vid en EPR i Flamanville (Frankrike) och en i Kina har det upptäckts sprickor.

Tanken var att de stora reaktorerna skulle bli säkrare och sänka elpriserna. Det funkade inte. Kärnkraftsförespråkarna har nu blivit övertygade om att det i stället är små reaktorer (SMR) som ska sänka elpriserna. Men än finns inte en enda SMR på marknaden och problemen med säkerhet och avfall kommer att bli värre. Det finns inget som talar för att de skulle kunna producera lika billigt som vind och sol.

-Wolfgang Ranke, insändare i Värmlands Folkblad

Läs mer https://www.vf.se/2022/12/18/insandare-karnkraft-ar-och-forblir-dyr/