Bort med överpriser på el och återreglera elförsörjningen!

Vid Umeå Arctic Forum den 12 december sipprade några obekväma sanningar fram bakom all marknads-maskering. De gäller utvinningen av energi på ojusta villkor i norra Sverige/Sápmi.

En betydande mängd billigt producerad (cirka 4 öre/kWh från vattenkraft) elström härifrån norr levereras till ett Nato-land, så som Tyskland.

Samtidigt som svenska toppolitiker talar om energikris i vårt land, vilken de själva skapat i en för folket mindre fördelaktig uppgörelse med EU.

Bort med överpriser på el och återreglera elförsörjningen!

-Erik Danielsson, insändare i Folkbladet, Västerbotten

https://www.folkbladet.nu/2022-12-16/bort-med-overpriserna-lat-staten-ta-kontroll-over-elforsorjningen