Kärnvapen på svensk mark gör Sverige till måltavla

För bara några månader sedan bedyrade såväl Kristersson som övriga nuvarande regeringspartier att Sverige skulle ha liknande upplägg som Danmark och Norge, att inga kärnvapen skulle tillåtas på svenskt territorium i fredstid. De lovade också att Sveriges arbete för nedrustning inte skulle påverkas av ett Natomedlemskap. Men sedan ansökan skickats in så har nedrustningspolitiken försvagats bit för bit, med direkt hänvisning till Natoprocessen…

Samtidigt deklarerar både överbefälhavare Micael Bydén och försvarsminister Pål Jonson att de inte motsätter sig kärnvapen på svensk mark.

I en tid där Putin hotar med att använda kärnvapen, något som skulle få katastrofala konsekvenser för civila, riskerar ett bejakande av kärnvapen endast att legitimera Rysslands hot och syn på kärnvapen. Illusionen om att kärnvapen gör oss säkrare är en farlig utrikespolitik just nu, Sverige måste i stället tona ned retoriken och tydliggöra att kärnvapen är ett oacceptabelt vapen som ingen modern stat befattar sig med.

Kärnvapen på svensk mark skulle, förutom att göra oss till en tydlig måltavla, även kunna leda till att Ryssland börjar placera ut sina kärnvapen i andra länder. Detta skulle förutom den självklara säkerhetsrisken även underminera icke-spridningsavtalet.

USA har kärnvapen utplacerade i fem Natoländer; Tyskland, Nederländerna, Belgien, Italien och Turkiet. Dessa vapen regleras av bilaterala avtal mellan USA och den berörda staten. Att säga att man inte vill ha kärnvapen på svensk mark är därmed inget förbehåll för det svenska Natomedlemskapet…

Ryssland har aktivt arbetat för att underminera förbudet mot kärnvapen, regeringen och Sverige ska inte ställa sig på deras sida utan måste stå upp för internationell rätt, skydd av civila i krig, och mot hot om att använda massförstörelsevapen. Om Sverige vill fortsätta att vara en röst för nedrustning även som Natomedlem kan Sverige inte helt ignorera det enda multilaterala FN-avtal som faktiskt gör framsteg genom att driva på för nedrustning.

Att fler kärnvapen sprids ut över världen, och även här hos oss, gör varken Sverige eller vår region säkrare. Om Sverige vill fortsätta vara en röst för nedrustning måste vi tydligt markera att Sverige inte ställer sig i kärnvapenskuggan och inte heller tillåter kärnvapen på svenskt territorium, vare sig i freds- eller krigstid. Det mest effektiva sättet är att gå med i FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Kerstin Bergeå och Vendela Englund Burnett, debattartikel i Göteborgs-Posten.