Jordens bärkraft klarar inte av ständigt ökad tillväxt

Konstigt nog är det nästan ingen som inser att vi människor också är levande organismer. Även vi styrs av samma naturlagar som rådjur och talgoxar, men då måste vi tittar ut från vår civilisationsbubbla, och börja fundera på vad bärkraft är för något.

Bärkraften för ett mänskligt samhälle kan delas in i tre områden, ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. Dom är sammanlänkade och kraftigt beroende av varandra.

Den ekologiska balansen påverkas på många sätt, av förbränningen av fossila bränslen som ger utsläpp av koldioxid, som ökar växthuseffekten, som gör att jordens medeltemperatur stiger för varje år. Balansen i jordens naturliga ekosystem påverkas i en allt snabbare takt. Några av följderna av detta är enorma bränder som ödelägger stora områden. Polarisarna smälter och haven stiger. Allt kraftigare orkaner sveper bort bebyggelse i utsatta lägen. Stora områden blir obeboeliga.

Kapitalismen är det ekonomiska system som effektivt varit med att bygga upp det välstånd som vi har idag. Tyvärr har systemet ett inbyggt fel. Systemet kräver nämligen ständig tillväxt. Jordens bärkraft klarar inte av detta i längden. Vi tar helt enkelt ut mer naturresurser, än vad som förnyas…

När den totala bärkraften blir negativ, spricker civilisationsbubblan och då kommer samma naturlagar att gälla för människorna, som för alla andra levande organismer. Ukraina är det senaste exemplet.

Tyvärr saknas enhet för storheten bärkraft, så därför finns inget mätetal som kan redovisas. Det får bli uppskattningar som naturligtvis, hela tiden, kan ifrågasättas. Förslagsvis kan vi sätta bärkraften till noll när antalet individer i den aktuella populationen är oförändrad, och när antalet ökar är bärkraften positiv.

Vår västerländska kultur som kännetecknas av kapitalism, miljöförstöring och dekadens, kommer liksom Egypten, Rom och Maya att så småningom att gå under. Bärkraften för vår västerländska civilisation håller på att bli negativ.

Stig Johansson, brev till Dala-Demokratens ledarsida.