Internationella kvinnodagen med nya utmaningar för jämställdheten

I år finns kanske mer än någonsin anledning att ta fram vinterjackan och trotsa isande vindar i demonstrationstågen.

När detta nummer av Morgonbris kommer ut har den högerkonservativa regeringen (…) på flera sätt redan hunnit med att försämra jämställdheten och kvinnors livsvillkor.

Den feministiska utrikespolitiken har skrotats, med stora konsekvenser för det internationella arbetet för kvinnor och flickors rättigheter. På hemmaplan har regeringen skapat enorma hål i välfärdens finansiering, vilket både drabbat kvinnor som arbetar inom omsorg, vård och skola och kvinnor som är beroende av en fungerande välfärd.

Det omtalade paradigmskiftet i kriminalpolitiken har visat sig även vara ett paradigmskifte i arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor, där viktiga satsningar nu uteblir. Lika stort är sveket inom den ekonomiska politiken, där ensamstående mammor, pensionärer och andra utsatta grupper lämnas i sticket när regeringen prioriterar skattesänkningar och elstöd till dem som har mest.

I år firar vi också kvinnodagen i ett omskakande internationellt läge. I Afghanistan har flickor och kvinnor fråntagits rätten att studera och får inte längre röra sig fritt i samhället. I Iran fortsätter den feministiska revolutionen trots regimens brutala svar, och det är vårt ansvar att fortsatt göra allt vi kan för att stötta frihetskampen.

Annika Strandhäll, ledare i Morgonbris.