Argumenten för marknadsskolan bygger på lögner

Anders Holmberg intervjuade Peje Emilsson i SVT-programmet “30 minuter” förra veckan. Emilsson äger en av de största skolkoncernerna, Kunskapsskolan, och är stark förespråkare för systemet med marknadsskola. Sverige är det enda land i världen som har ett sådant system.

Peje Emilsson försöker få oss att tro på det han säger genom att låta som en auktoritet med kunskap. Men han håller sig inte till sanningen när han argumenterar. Han kommer med rena lögner och sakfel som är svåra att snabbt kolla upp.

Han påstår att friskolor får mindre betalt än kommunala skolor. Skolpengen ges till friskolor på samma beräkningsgrunder som till kommunala skolor. Men tilläggsbelopp ges till skolor med elever i behov av särskilt stöd. Eftersom sådana elever oftast inte tas emot av friskolor får de självklart inte sådana belopp.

SVT redovisade i programmet statistik på lärartäthet. Den visade att i kommunerna finns ett snitt på 12 elever på varje lärare, medan snittet på Kunskapsskolan är 15,5 elever.

Emilsson påstod att det finns kommuner som har “ungefär samma” lärartäthet som hans skola. Sanningen är att det inte finns en enda kommun med lika låg lärartäthet. Närmast ligger Huddinge, 15,1, och Danderyd och Täby med runt 14,5 elever per lärare, enligt statistik från Rådet för främjande av kommunala analyser.

Ännu ett lögnaktigt påstående från Emilsson: Finlands lärare undervisar 20 procent mer än Sveriges lärare. För svenska lärare är undervisningstiden oreglerad, men den ligger oftast på 17 till 20 timmar per vecka, enligt Dagens ETC. Däremot är finska lärares undervisningstid reglerad. Beroende på ämne ligger den mellan 13,5 och 17,25 timmar per vecka, enligt det finska kollektivavtalet.

Peje Emilsson må vara en god röst för marknadsskolan, men hans argument bygger i själva verket på lögner.

Iwan Langermo, insändare i Dagens Nyheter.