Det dödliga våldet mot palestinierna ökar

Det blåser hårda vindar nu. Två omvälvande val har skett under hösten, i Israel och i Sverige. I Israel valdes den mest nationalistiska och bosättarvänliga regeringen någonsin och i Sverige den troligen mest Israelvänliga.

Trots detta ser vi ett starkt stöd för Palestina runt om i världen, inte minst under VM i herrfotboll. Betydligt dystrare är det i Palestina där det dödliga våldet mot palestinierna ökar, minst 55 dödade på Västbanken och Östra Jerusalem hittills under årets första två månader.

Här om dagen nådde oss nyheten att israelisk militär genomfört en razzia i byn Nablos på Västbanken i syfte att infånga palestinier anslutna till en militant organisation. Razzian genomfördes mitt på dagen och slutade med att nio palestinier i åldrarna 23 till 72 år dödades och att cirka personer 100 skadades. Tre av de dödade var organiserade, övriga civila.

Utöver detta alltmer legaliserade dödandet, har den israeliska regeringen beslutat om ytterligare fördrivning av palestinier från deras hem och expansion av bosättningar.

Men när behovet av information om folkrättsbrott, övergrepp mot civila i krisområden och att allt fler lider av krig och fattigdom är viktigare än någonsin, väljer den svenska högerregeringen att skära ned biståndet avsevärt och i det närmaste avveckla Informations- och kommunikationsbidraget. I ett första skede en neddragning med 86 procent.

Detta drabbar Palestinagrupperna men även en mängd organisationer, stora som små: Sidas egen infokomverksamhet, ForumCiv, Rädda barnen, Act Svenska kyrkan, Palmecentret, Afrikagrupperna och många andra. Bistånds- och solidaritetsorganisationerna har gemensamt protesterat mot följderna och behöver också det svenska civilsamhällets stöd.

Palestinagrupperna bedriver ett aktivt BDS-arbete (för bojkott, icke-investering och sanktioner mot israeliska företag och produkter)… Palestinagrupperna protesterar och agerar även mot Israels olagligförklarande av sex palestinska medborgarrättsorganisationer och ger ut temaskrifter och Palestinapodden.

Dessutom stödjer Palestinagrupperna ekonomiskt ett antal olika projekt med inriktning barn- och ungdomsverksamhet på Västbanken, i Gaza och Libanon. Projekten följs upp och redovisas i bland annat medlemstidningen Palestina NU. Behovet av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta med vårt opinionsarbete är således akut…

Nu behöver vi att civilsamhället ställer upp när politiken inte gör det. Vi hoppas också att vi återfår bidrag och resurser för att bedriva vårt arbete. Att dra in bidraget påverkar inte bara oss, utan också andra organisationers viktiga arbete.

Birgitta Falk, Marianne Persson och Jane Mattsson, Palestinagruppen, debattartikel i Arbetaren.