Inte bara centerns fel, S öppnade Pandoras ask

 Detta apropå Arbetsförmedlingens reformering, till följd av högerns budget och Januariavtalet.

Att kritisera och raljera över mindre lyckade privatiseringar av tidigare offentlig/skattefinansierad verksamhet, utan att ta upp socialdemokraternas ansvar är direkt historielöst.

Trots allt var det ju de som en gång öppnade Pandoras ask, då den så kallade kanslihushögern, med finansminister Kjell-Olof Feldt i spetsen, beträdde den Tredje vägens politik, där avregleringar och privatiseringar ansågs vara det saliggörande receptet på tidens utmaningar.

Och oavsett regeringsstyre har det fortsatt sett ut så sedan början av 1980-talet. De ibland rent absurda konsekvenserna av den förda politiken, där Sverige många gånger utmärker sig extremt i förhållande till andra länder, vållar inte någon nämnvärd opposition, utan istället verkar receptet på misslyckade privatiseringar vara ännu mer privatiseringar.

Det är i det ljuset man ska se Centerns agerande i ärendet.

-Olle Öhman, insändare i Västerbottens Folkblad