Inget solidariskt samhälle, när alla inte får vara med

Att samhället genom digitaliseringen bryskt stänger ute mer än en miljon människor visar brist på både omsorg och respekt. Men det går att göra om och göra bättre.

Det finns två bilder av Sveriges digitala utveckling: I den ena, överoptimistiska, beskrivs vår digitala tillvaro utan skuggor… Denna överoptimistiska version omfamnas av många politiker och kommunala tjänstemän, vars planering går ut på att alla kan, vill och har råd att vara uppkopplade. Vilket fått allt fler myndigheter och kommuner att bli svårtillgängliga som fort för den som inte är tillräckligt digital. Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten är några exempel.

Den andra, inte lika soliga, lyfts i fyra avsnitt i Sveriges Radios P1: Här hör vi de nedkopplade, som varken har dator, smartphone eller breda band: Unga med funktionsbegränsningar, familjer med små resurser, en stor grupp äldre. Sammantaget mer än en miljon människor som, enligt Internetstiftelsen, helt eller delvis är digitalt utestängda.

Detta utanförskap är inte en generationsfråga som kommer att växa bort, påpekar regeringens digitaliseringsråd. Det kommer alltid finnas personer som halkar efter eller tappar förmågan. Eller inte har råd.

De här radioreportagen genererar ingen twitterstorm. Däremot en enorm skörd av mejl, brev och vanliga telefonsamtal om hur livet försämras när det inte längre går att få vardagen att funka. De bortkopplade vittnar om orättvisan i att stängas ute och inte bli bemötta med förståelse och respekt.

Nej, att kräva smartphone av alla som vill parkera och internet för köp av tågbiljett är knappast inkluderande! Sveriges mål att bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringen verkar ske till priset av att alla inte får vara med.

Maria Quensel är rullstolsburen men tvingades sälja bilen för att hon inte klarade de appar som nu krävs för parkering. För att köpa tågbiljett tar hon elmoppen till Malmö och får hjälp av personal på ett biljettkontor. I alla fall en kort tid till. SJ stänger nu även biljettkontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. “Detta är inte ett solidariskt och jämställt samhälle”, säger hon.

Liv Bäckström ledare i Dagens Arena.