Det finns inga rätta händer för vapen

Vi tycker det är jättetråkigt att Sverige fattar beslut som eldar på kriget. Sverige har en lagstiftning som egentligen förbjuder export av vapen till länder i väpnad konflikt. Att man så enkelt lägger den hållningen åt sidan är jättetråkigt. Mer vapen förlänger kriget och gör det mer dödligt. Det ligger inte i civilbefolkningens intresse…

Det finns inga rätta händer för de vapnen, de vandrar lätt vidare. Det här är ett förhastat och kortsiktigt beslut…

När man tydligt tar ställning för vapen säger man upp sin chans att vara medlare, en roll som Sverige ofta har velat inta historiskt. Vi skulle vilja se ett mycket mer långsiktigt tänkande…

Det Ryssland gör är ett uppenbart brott mot folkrätten, men genom att ge vapen triggar Sverige konflikten ytterligare. Det kommer att bli en upptrappning…

Det som behövs är väldigt tydlig humanitär hjälp och stöd till det ukrainska och ryska civilsamhället. Det är där alternativen för att bygga fred formuleras. Vi måste tänka långsiktigt. Hur ska samhället se ut när kriget är över? Många hoppas på att det här blir slutet för Putinregimen, men det finns inget som säger av Ryssland inte kan tas över av en annan makthavare som är lika despotisk. Därför behöver vi stärka de demokratiska krafterna inne i Ryssland. Jag tror inte humanitär hjälp och stöd till civilsamhället skulle stoppa kriget i morgon, men alla konflikter vi har sett har förvärrats av att man skickar vapen.

Malin Nilsson, generalsekreterare på Internationella kvinnoförbundet fred och frihet intervjuad i Syre.