Hur stor makt måste ägarna ha för att Centern ska bli nöjda?

Centern vill luckra upp strandskyddet och öka skogsägarnas makt. Miljöpartiet vill värna vår nästan världsunika allemansrätt. I mitten står Socialdemokraterna, som inte vill något alls, eller? Bara agera förhandlare? Nja, inte riktigt. Det finns faktiskt betydande delar även inom socialdemokratin som vill reformera strandskyddet för att öka attraktionskraften i lands- och glesbygdskommuner…

Jag håller med om att det inte är helt rimligt att samma regler ska gälla för redan exploaterade stränder i storstäderna som för ensamma sjöar i glesbygdskommuner. Nog borde det gå att få bygga lite hus, locka lite nya invånare, göra det lite mer attraktivt att bo där.

Fast med handen på hjärtat, är det verkligen kring de tysta sjöarna som kommunpolitikerna vill upplåta strandnära mark för att bygga villor och bostadsrätter? Jag är skeptisk. Nog är det snarare de attraktiva sjöarna nära centralorterna det handlar om.

Hur många kommunpolitiker skulle, med hägrande höginkomsttagare som knackar på potentiella strandtomters grindar, stå pall och bevara attraktiva lägen för allmänheten? Ibland låter det som om landsbygdens problem skulle bli lösta om man bara fick bygga närmre vattnet.

Man ska sedan fundera över vad en reformering i praktiken kan innebära. Detta rör sig inte om något dragspel, vars toner kan skifta lite fram och tillbaka över tid. Den allemansrätt som försvinner kommer nog aldrig tillbaka, och det gör debatten ödesdiger. När husen och bryggorna har byggts och staketen satts upp kan inte folk gå dit för att bada eller fiska längre…

Frågorna om äganderätten måste också ställas till Centerpartiet, som är drivande part. Vilken är er slutstation? Hur långt ska man gå för att ägarna, enligt er, ska anses ha tillräckligt stor makt? Ska de få ta betalt när vi plockar hjortronen och kantarellerna? Blir det stängsel runt skogen? Säsongskort på tältning? Ska man få införa fiskeförbud utanför sina strandtomter?

Hur inskränkta ska allmänhetens rättigheter bli för att ni ska stå nöjda?

Sofie Eriksson, ledare i Västerbottens Folkblad.