Hur kan demokrati införas på arbetsplatserna?

Förra året dog 65 personer i arbetsplatsolyckor. Över 770 svenskar dör varje år av arbetsrelaterad stress. Omkring 3000 personer dör i förtid varje år på grund av problem i jobbet. Detta är symptom på ett i grunden sjukt arbetsliv.

Det sägs att vi lever i en demokrati. Ordet demokrati betyder folkstyre. Men så fort löntagare kliver in på jobbet är det något som är galet. För inte är det folket som styr, alltså personalen på golvet. Nej makten ligger någon annanstans: hos företagsägare och chefer, hos offentliga byråkrater och deras underställda chefer. Personalen förväntas lyda och berika sina överordnade.

Löntagare har inte rätt att ta de avgörande besluten på arbetsplatserna, inte ens rätt att rösta fram lämpliga chefer eller avsätta olämpliga chefer. I Sverige har vi demokrati inom politiken men diktatur på jobbet. Vill vi ha det så?

Diktatur på arbetsplatserna innebär att befolkningen styckas upp i två klasser: dels majoriteten som säljer sin arbetskraft, dels företagsägare och högre chefer som bestämmer över alla…

Det främsta sättet att bekämpa symptomen är genom facklig organisering, alltså att anställda agerar tillsammans för bättre villkor. Även om den kampen är nödvändig så är den otillräcklig, för själva sjukdomen (diktaturen) finns ju kvar. Tänk för ett ögonblick om vi istället hade demokrati på jobbet, alltså personalstyrda arbetsplatser.

Hur kan demokrati införas på arbetsplatserna? Det finns två strategier som är lika gamla som klassamhället självt. Den första strategin är att löntagare steppar upp det fackliga arbetet för att ta makten på arbetsplatserna. Den andra strategin är att bilda personalkooperativ, alltså nya personalägda företag.

I Dagens Nyheter den 3 oktober 2023 beskrev Bo Rothstein och Daniel Suhonen experimenten med kooperativ i USA. Nästan 10 procent av arbetarna i den privata sektorn jobbar i sådana företag. Rothstein och Suhonen noterar att personalkooperativ har studerats i fyra decennier. Sådana företag klarar sig ekonomiskt mycket väl. ”De betalar högre löner och har betydligt högre andel nöjda medarbetare.”

-Rasmus Hästbacka, debattartikel i Folkbladet i Västerbotten

Läs mer https://www.folkbladet.nu/2024-01-12/vill-vi-ha-diktatur-pa-svenska-arbetsplatser-18082