Börja investera! För det behövs inget krigshot! 

Att svensk järnväg är sönderprivatiserad och svårt underinvesterad, det vet de flesta svenskar vid det här laget. Många har stått frysande på en perrong. Nationen har upplevt ett stort tågrån. Vi har vetat detta i årtionden. Men sittande regerings svar på detta är: Kalla in fler utländska företag. Man tror inte sina öron. Regeringen vill förvärra läget.

Därför är det mycket bra att socialdemokraterna nu går ut med krav på större statligt ägande i transportsektorn. Alla de här utspelen från regeringen om att rusta landet därför att kriget påstås stå för dörren inbegriper varken välfärden, nu under större press än på länge, eller sådant som fungerande järnvägar. Regeringen nöjer sig med en krigsmakt som fungerar, om Sverige fungerar är mindre viktigt.

Men till (s) vill jag säga: överge nu hela det förbannade finanspolitiska ramverket, denna tvångströja som även socialdemokratin iklätt sig i ända sen nittiotalet och som gjort att även s-regeringar inte kunnat investera! Spåren, bokstavligen, förskräcker.

Att det dras fram säkerhetspolitiska argument för att få landet att fungera är egentligen en tragedi.

-Göran Greider, ledare i Dala-Demokraten

https://www.dalademokraten.se/2024-01-15/av-med-tvangstrojan-borja-investera-for-det-behovs-inget-krigshot