Hur försvarar vi Sverige bäst?

Varför ska försvaret glida in på en räkmacka i årets budget, när alla andra får vända på slantarna?…

Hur försvarar vi då Sverige bäst? Borde vi inte satsa på brandförsvaret så att det fanns folk och utrustning till mer än en brand i taget? Borde vi inte ha egna helikoptrar för att bekämpa bränder från luften i stället för att tvingas begära hjälp från utlandet.

Borde vi inte satsa på polisen så att inte en (1) enda polisbil får täcka 13 procent av Sveriges yta under sommartid? Borde vi inte ha poliser stationerade i problemförorter för att bekämpa narkotika, vapen och annan brottslighet; poliser och socialarbetare som fångar upp barn och tonåringar som dras in i kriminella gäng?

Borde vi inte satsa på skolor och förskolor så att alla barn får den uppmärksamhet och det stöd som de är värda? Borde vi inte satsa på hemtjänsten så att ensamma äldre får komma ut i friska luften ibland; på sjukvården så att cancerpatienter inte ska behöva vänta i veckor och månader på behandling?

Det finns bättre sätt att försvara Sverige än att satsa miljarder på att militären ska få leka krig mot en inbillad fiende och bjuda in USA och andra NATO-länder att smutsa ned och förstöra luft, land och vatten. Låt dem få nöja sig med hälften och satsa på att försvara oss mot verkliga hot.

-Cilla Svane och Lena Steinholtz Ekecrantz, Kvinnor för fred i Stockholm, debattartikel i Folkbladet