Högerns attacker mot sjuka och funktionshindrade kommer att fortsätta

Socialdemokraterna i regeringsställning har påbörjat förbättringarna av sjukförsäkringen efter det att moderaterna försämrade och förstörde sjukförsäkringen. Den 1 september träder två lagändringar gällande sjukförsäkringen i kraft. Den ena lagändringen rör sjukpenningen. Efter dag 180 i sjukperioden ska den sjukskrivne personens arbetsförmåga bedömas inom en angiven yrkesgrupp. Om Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning måste det anges en eller flera yrkesgrupper som den försäkrade skulle kunna klara av att arbeta inom.

Längre tid för rehabilitering kan behövas för att kunna återgå i arbetet, det verkar inte Moderaterna förstå. De avser att sjuka ska avsluta rehabiliteringen innan den är slutförd för att sedan återgå i arbete under tiden personen är sjuk. Trots att det finns forskning och vetenskapliga artiklar om sjuka som tvingats ut i arbete försämras i sin sjukdom.

Reglerna ändras även för dem som är 60 år eller äldre. Arbetsförmågan ska i de fallen bedömas mot normalt förekommande arbete som de sjuka har erfarenhet av under de senaste 15 åren, eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, detta till skillnad mot i dag då arbetsförmågan bedöms mot alla arbeten på arbetsmarknaden.

Ovanstående förändring infördes första september, då en trygghetspension dessutom infördes för personer som slitit ut sig under arbetslivet. Den ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för de som inte kan arbeta längre och som idag tar ut ålderspensionen i förtid med livsvarigt lägre pension som resultat. Det socialdemokratiska förslaget om trygghetspension beviljades mot Moderaternas vilja..

I den S-ledda regeringens budget för nästa år finns ett förslag om att ta bort den orättvisa skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, så att personer som till exempel har en kronisk sjukdom, en medfödd funktionsnedsättning eller en allvarlig skada inte ska behöva tvingas betala högre skatt.

Nu vill Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna införa ett jobbskatteavdrag där funktionshindrade, sjuka och arbetslösa återigen är de stora förlorarna. I den skuggbudget som M, KD och SD har presenterat finns ett förslag om ett nytt jobbskatteavdrag som skapar en ny skatteklyfta. Det här skulle innebära att ökad orättvisa införs och att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska betala mer i skatt än andra med samma inkomst.

Det bli viktigt att bilda opinion mot främst Moderaterna som är de som alltid jobbat för att försämra för de som är sjuka och har nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning.

Ulf Björk, debattartikel i Folkbladet Västerbotten.