Har våra statsministerkandidater glömt vad en demokrati är?

“Jag ska inte… alltså, jag ska inte slutgiltigt… alltså, såhär: det är ju en… det är ju en.. det är ju en demokrati på så sätt att de har allmänna val” säger Magdalena Andersson under en partiledarintervju i Almedalen analyserad i Sveriges Radios Studio Ett den 6 juli.

Hennes starkaste motståndare i kampen om statsministerposten, Ulf Kristersson, är också citerad:  ”Alltså, Turkiet är en parlamentarisk demokrati, det är de. Sen så råder det ingen tvekan om att det finns brister i fri- och rättigheter i Turkiet… eh”.

Frågan om huruvida Turkiet är en demokrati eller verkar uppenbart svår att svara på för några av Sveriges mäktigaste personer. Experterna i programmet är däremot mer eniga i sin syn på frågan: Turkiet är inte en demokrati.

Staffan Lindberg, professor och statsvetare vid Göteborgs universitet och föreståndare för forskningsinstitutet V-dem, säger: “Jag kan konstatera att alla fakta i målet talar emot att Turkiet är en demokrati. Turkiet är inte en demokrati enligt några som helst nivåskattningar som vi gör […]. Om man ska sänka nivån så lågt att Turkiet räknas som en demokrati, då är nog vattnet ganska grumligt och brunt och luktar illa, kan man säga.”

Det borde inte råda någon tvekan om att Turkiet inte är en demokrati. Om de enda argument som talar för det är att de har något de kallar allmänna val och ett parlament bör våra statsministerkandidater fundera ett extra varv kring vad de tycker är minimikraven för en demokrati. “Allmänna val” går att ha i en diktatur, så även parlamentarism.

Men även för den som vill göra en välvillig tolkning av Anderssons och Kristerssons uttalanden lär det skava att dessa två saker i så fall skulle vara de enda kraven för demokrati. Kristersson säger att det finns brister i fri- och rättigheter i Turkiet, vilket väl visar på en viss förståelse, om än svag, för att det finns en problematik här. Men förstår han hur stora dessa brister är?

Nej, Turkiet är inte en demokrati. Det är riktigt obehagligt att våra statsministerkandidater säger motsatsen.

Astrid Pleijel, ledare i Syre.