En idiotisk provokation från Litauens sida

Något av det dummaste EU skulle kunna göra är att tillåta Litauen att isolera Kaliningrad genom att förhindra att varor som omfattas av EU:s sanktioner kan forslas via järnväg från Ryssland till exklaven Kaliningrad.

Kaliningrad försörjs via en järnväg som går genom Litauen och Belarus till Moskva. Att stoppa detta utgör en direkt upptrappning av konflikten mellan Väst och Ryssland. Vilket enbart kan få negativa följder. Ryssland skulle – i det här fallet högst förståeligt – se det som ett angrepp att försöka svälta ut Kaliningrad.

Att på det sättet trappa upp konflikten mellan Väst och Ryssland vore att provocera där provokation är det minst lämpliga man kan ägna sig åt.

Inte minst Tyskland försöker få Litauen att sluta med denna provokation. Jag hoppas man lyckas, annars har det skapats ytterligare konflikt och spänning i Östersjöområdet.

Svenska regeringen bör ställa sig på Tysklands sida. Men den här regeringen – med dess försvarsminister och ÖB:s, som det tycks euforiska, prat om att få praktisera militär verksamhet i Baltikum – är banne mig inte sådana som försöker lösa konflikter utan snarare öka på dem. Allt trappas upp steg för steg -i en tid när nedtrappning är det inte rimliga om inte alltihop ska sluta med kärnvapenkrig – är rent destruktivt.

Allt oftare upplever jag att ledande politiker tycks sakna varje uns av eftertänksamhet och vilja att försöka lösa konflikter. När den svenska försvarsmakten på YouTube ändrade sin retorik från OM kriget kommer till NÄR kriget kommer så var det tecken på hur långt vanvettsspiralen nått.

Birger Schlaug, på egna bloggen.