Grön energi kommer inte att rädda planeten

Det räcker inte med att ställa om till grön produktion, konsumtionen måste också minska. Det slår FN:s resurspanel fast i en ännu inte publicerad rapport som Sveriges radio har tagit del av. Sedan 1970 har uttaget av naturresurser ökat med  400 procent och fortsätter vi på samma sätt som vi har gjort hittills så kommer det att öka med ytterligare 60 procent till 2060.

Att konsumtionen, och energiproduktionen, måste minska är egentligen ingen nyhet. De flesta som är något så när insatta i miljö- och klimatfrågor har förmodligen insett detta, även om långt ifrån alla vill låtsas om det. Faktum är att det är mycket enkelt: när vi producerar och konsumerar saker så tär vi på jordens resurser.

Ett belysande exempel, som Sveriges Radio tar upp, är elbilar. Även om elen till bilarna är hundra procent förnyelsebar så orsakar tillverkningen och transporten av bilarna utsläpp. Samma sak kan sägas om vindkraft, vattenkraft, solceller och, givetvis, kärnkraft. Även om de alla totalt sett orsakar mindre utsläpp än exempelvis kolkraftverk så finns det i dag ingen energikälla som är helt fossilfri – i alla fall inte om man räknar in tillverkning, transporter och montering…

Trots att det mest effektiva sättet att minska vår miljö- och klimatpåverkan är att konsumera mindre och förbruka mindre energi så talas det nästan aldrig om det från politiskt håll. Det är, minst sagt, den stora gröna elefanten i rummet. Istället talas det om att vi ska ersätta fossilbilarna med just elbilar eller med biodrivmedel.

”Incitamenten är inte sådana i dag att de premierar klok konsumtion utan de premierar att vi ska köpa nytt hela tiden, och det går inte”, säger den tidigare borgerliga politikern Anders Wijkman i Sveriges Radios inslag.

Hjulen måste snurra. Tillväxten måste öka. Något annat alternativ finns inte. Inte enligt regeringen och inte heller enligt oppositionspartierna. Inte ens Miljöpartiet pratar särskilt gärna om att det är vår stora konsumtion och hänsynslösa uttag av naturresurser som är grundproblemet.

”Det är en känslig fråga och människor vill inte få några pekpinnar vad de ska köpa och inte köpa”, svarar Anders Wijkman på frågan om varför vi pratar så lite om vår konsumtion i västvärlden. Det är förmodligen sant. Att tala om minskad konsumtion ses som politiskt självmord. Men trots det finns det inget annat alternativ, inte om våra barn och barnbarn ska få en framtid som är värd att leva.

-Valdemar Möller, ledare i Syre

Läs mer https://tidningensyre.se/2024/21-februari-2024/gron-energi-kommer-inte-att-radda-planeten/