Ytterhögern driver klimatfientlig politik i sina parlament och i EU

Sverige har gått ifrån att vara ett föregångsland när det kommer till klimatet, till att regeringen låtit sig kapas av Sverigedemokraternas klimatskepticism. Centerpartiet ser med stor oro hur Sveriges regering nu sänker klimatambitioner och ökar utsläppen i Sverige.

Detta enorma felsteg leder till flera förlorade år för klimatarbetet i Sverige. Även inom EU-samarbetet ser vi hur flera partier går åt fel håll i stället för att öka takten, när ytterhögern tagit makt i flera länder och driver sin klimatfientliga politik både i sina parlament och inom EU.

Samtidigt som detta sker larmar EU:s klimatvetenskapliga råd om att EU-ländernas arbete med att sänka utsläppen går alldeles för långsamt, och att takten måste fördubblas om vi ska nå vårt klimatmål till 2030. Flertalet myndigheter och till och med regeringen själv varnar för att Sverige inte heller kommer nå målen…

På nationell nivå vill vi ta bort de klimatskadliga subventioner som finns, det ska aldrig löna sig att släppa ut i stället för att ställa om. På samma tema vill vi kraftigt öka produktionen och användningen av gröna, förnybara och billiga bränslen som sänker utsläppen.

Men hur ambitiösa vi än är på lokal och nationell nivå är EU:s miljö- och klimatpolitik avgörande för att vi ska lyckas göra de utsläppsminskningar som krävs. Europa måste ta sitt globala ansvar för att minska skadliga utsläpp. Vi behöver sätta ambitiösa klimatmål till 2040 för att ta oss till klimatneutralitet senast 2050 och för att klara 1,5-gradersmålet.

För att det ska uppnås har Centerpartiet en rad förslag. Ett av de förslagen är att EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt ska inkludera samtliga utsläpp från transport-, bostads- och avfallssektorn. Dessutom måste de gratis utsläppsrätter som delar av industrin och flyget får avslutas omgående.

Vi bör ha ett stopp för fossila subventioner senast 2025 i hela EU. EU:s eller nationella budgetar ska inte användas till att låsa in oss i fossilberoende. Centerpartiet vill också gå ett steg längre: Vi vill ge EU-kommissionen möjlighet att aktivera ett klimatlås mot länder som inte uppfyller sina klimatmål…

Klimathotet är en existentiell utmaning som Sverige och EU måste ta sig an tillsammans. Vi behöver ta krafttag på alla politiska nivåer oavsett om det rör biltrafiken i Göteborg eller EU:s gröna giv.

-Emmyly Bönfors, kommunalråd Göteborg, Rickard Nordin , riksdagsledamot Göteborg, och Emma Wiesner, Europaparlamentariker, samtliga Centerpartiet.

Läs mer https://www.gp.se/debatt/besparingarna-gor-skolan-till-rekryteringsfabrik-for-gangkriminella.a5682cc0-18e1-44d7-bf9f-64b18d131522