Nu kan det vara nog

Aktier stiger över måttan medan löner står rätt still

Minusräntan går med plus

för den som säljer bil och buss

stål och skog  till andra kontinenter

men nu kan det kanske vara nog

 

Aktier stiger över måttan

husens värde exploderat

medan löner och pensioner

stått rätt still när

kronans värde imploderat

 

Att ge den rike mera stöd

var alliansens hela mening

men att fattigdomen växte

och medelklassen sjönk ihop

var en effekt med viss fördröjning

-Mats Hammarlund, insändare i HandelsNytt