Syna militärövningarna!

I år kryllar det av olika stora militärövningar i vårt närområde. Den 11 maj – 4 juni (mitt under floras knoppning och faunas “sätta bo”) arrangeras den största militära övningen på minst 20 år, “Aurora 2020”. Ravlundafältet invaderas av militära fordon och soldater. Samtliga landets militära (och civila) enheter i landet; till land, havs och luften ingår och övningen kostar cirka 600 miljoner kronor. Hur många ton koldioxid som släpps ut vet ingen och militären redovisar inte.

Innan dess genomförs “Defender Europe 20” då 37 tusen Natotrupper övar i östra Europa, på tröskeln till Ryssland och samtidigt som Moskva högtidlighåller 75-årsminnet av segern över Nazityskland. I Nordnorge genomförs en annan stor övning och på Västkusten blir det ubåtsjaktövning med 30-talet olika fartyg, tusen personer/soldater från svenska marinen och militär från Finland, USA och Frankrike.

Vi lever i en tid av klimathot men ifrågasätter aldrig/sällan militärens utsläpp. Och den fråga jag oftast ställer mig är; vad är det vi ska försvara? Rent konkret alltså. Och mot vem/vad?..

Själv upplever jag att det största hotet är den militära upprustningen, både vad gäller klimat och vår säkerhet?…

Det vore väldigt välkommet med reportage som svarar på vad det är som gör att militären får frisedel från redovisning av koldioxidutsläpp.

-Jea Jonsson, Fria ord i Göteborgs-Posten