‪Förslaget om ny arbetsrätt innebär en amerikanisering av svensk arbetsmarknad

Den nya statliga utredningen om förändrad arbetsrätt går nu ut på remiss. Och studerar man den 750-sidiga utredningen närmare är den faktiskt till och med värre än vad de första larmreaktionerna indikerade.

Skrivningarna öppnar för en “amerikanisering” av arbetsmarknaden, där den nya gigekonomins förhållande mellan arbetsgivare och anställda har alla möjligheter att ta sig in i äldre, hittills reglerade, traditionella branscher.

Den svenska partsmodellens möjligheter att agera runt regelverket ska enligt förslaget upphävas genom lag. I stället ska arbetsgivaren kunna göra sig av med personal utan att uppsägningarna, hur suspekta de än är, ska kunna ogiltigförklaras under utredningstiden.

Men, och det är intressant, rätten att ogiltigförklara en uppsägning ska dock finnas kvar om uppsägningen kan tänkas krocka mot andra lagar, som diskrimineringslagstiftningen och föräldraledighetslagen. Och det här är faktiskt mer oroväckande än vad det i förstone kan tyckas.

Det öppnar för en utveckling som den i USA. De arbetsrättsliga kraven i USA har skjutits i bakgrunden efter fackens kraftiga tillbakagång, från mellan 30–35 procents facklig anslutning på 1950-talet till runt tio procent i dag.

I USA kan en arbetsgivare sparka ut en anställd från en dag till en annan, även om det också i USA ofta leder till en utredning om ifall uppsägningen var riktig. Men uppsägningen kan bara ogiltigförklaras om arbetsgivaren har brutit mot andra speciallagar, främst diskrimineringslagstiftningen, precis som utredaren vill att det ska vara också i Sverige…

Men om du blir utslängd för att din arbetsgivare är på dåligt humör, efter att du har gått till jobbet varje dag i åratal, det struntar lagen i…

I ett politiskt perspektiv kan vi alltså vänta oss samma utveckling som den i USA, det vill säga att delar av det amerikanska arbetarkollektivet drar sig åt höger när lagstiftningen ställer grupp mot grupp, lockade av president Trumps hat mot minoritetsgrupper och skrän om att göra USA stort igen.

Att Centern ställer sig bakom denna politik är knappast överraskande. Det som stör är att Annie Lööf och Centern samtidigt försöker odla myten av att Centern driver en politik som missgynnar Sverigedemokraterna. Förslaget ger i stället Sverigedemokraterna stöd i deras bild av att den svenska arbetaren står mot andra grupper.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.