Regeringens nannyförslag måste stoppas!

Regeringen vill liberalisera föräldraförsäkringen. Det är bra ur queert föräldraskapsperspektiv, där samhälleliga normer kring familjebildning och föräldraskap inte är rådande. Problemet är hur förslaget är utformat. Den uppenbara nackdelen med en föräldraförsäkring med allt lösare gränsdragningar är att skattemedel, i det här fallet i form av föräldraförsäkringen, riskerar att bli en vara på en marknad.

En ökad liberalisering innebär att föräldrar i mycket högre utsträckning ges utrymme att själva bestämma om vem eller vilka som ska vara hemma med ens barn. Men vilken roll kommer föräldraförsäkringen då?…

Utan begränsningar gör det fritt fram för föräldrar som hellre vill jobba än att ta hand om sina barn att kunna bläddra i barnvaktskatalogen och överlåta sina dagar till nån som verkar snäll.

Det handlar om att regeringen tycker det är mer rimligt att skapa ett system där föräldradagar får pytsas ut på vem som helst, än att införa regler så att män tar ut sina föräldradagar från första början. För det är där skon klämmer: män tar inte ut sina föräldradagar, kvinnor är generellt sett hemma för länge med tanke på att det oftast är två föräldrar som skaffar barn tillsammans.

För vad det i själva verket handlar om är en reform som tillrättalägger mäns oförmåga att ta ett hederligt föräldraansvar med en lägstanivå som handlar om att vara ledig från jobbet för att utöva omsorg om det liv man satt till världen. En reform som i stället anser det fullt rimligt att överlämna föräldraansvaret på någon helt annat, som i vissa fall inte ens kommer träffa barnet, någonsin igen…

Föräldraförsäkringen har möjliggjort för kvinnor att vara både vara mammor och yrkesverksamma, men har hittills misslyckats med att få män att vara yrkesverksamma – och pappor. Med regeringens förslag kommer ännu färre pappor vara hemma med sina bebisar, och allt fler kvinnor kommer känna av förväntningarna från samhället som både säger att hon ska vara hemma med barnen och börja jobba.

Föräldradagar är en unik förmån för svenska föräldrar. Föräldraledigheten kan göras till ett verktyg för ökad jämlikhet mellan könen när det kommer till det obetalda hemarbetet. Men med regeringens förslag kommer vi inte se en annan utväg än att föräldrar med välbetalda jobb kommer outsourca delar av barnets första år i livet.

Föräldraförsäkringen ska inte förändras till att bli skattesubventionerad nannyverksamhet.

Linda Westerlind, ledare i Västerbottens Folkblad.