EMU-nejet som den politiska eliten helst vill glömma bort

14 september (var) det 20 år sedan folkomröstningen om EMU. Den innebar en förlust för jasidan, trots att den hade mer än tio gånger så mycket kampanjresurser som nejsidan. Dessutom stod merparten av etablissemanget, eliten, på jasidan. Alltså de ledande politikerna i M, L, S och KD, topparna i näringslivet och stora delar av fackföreningsrörelsen.

På nejsidan stod ungefär samma som var emot EU-medlemskapet nio år tidigare: V, MP och några politiker från S och C. Några ekonomer som var för EU-medlemskapet var dock emot EMU. Nästan alla opinionsbildare och tidningar som var för EU (på ledarplats) var för EMU.

Förlusten för jasidan gjorde att de som varit på den ville glömma det förnedrande nederlaget. De genomgick en kollektiv förträngning, om psykologiska termer kan anläggas på samhälleliga fenomen. Det gjorde att det snabbt kändes som att det var länge sedan som EMU-folkomröstningen var.

Efter folkomröstningen om EU 1994 talades det om ja:et och medlemskapet så att det nästan blev tjatigt. Jasegern i den folkomröstningen vårdades av den medialt röststarka jasidan som många i det politiska och ekonomiska etablissemanget varit en del av. EMU-förlusten däremot skyfflades in i glömskans mörker och förvarades där.

När nu 20 år gått verkar det tyvärr inte ha varit fråga om en slutförvaring. Sedan några månader har nämligen en EMU-debatt blossat upp. Den har dragits igång av en del ekonomer, borgerliga politiker utanför regeringen och några till och har den lågt värderade kronan som utgångspunkt…

Att kunna agera självständigt med styrräntan för Riksbanken var ju ett argument för att behålla kronan och inte gå med i euron…

Göran Persson (uttalade sig nyligen) i eurofrågan, för Sveriges Radio. Han tror att Sverige kommer att införa euron inom en överskådlig framtid och han är för det…

Hur Göran Perssons yrkesroll är nu när han uttalar sig är oklart. Han är inte bara före detta S-partiledare utan styrelseproffs i bland annat Swedbank och LKAB och lobbyist. I vilken egenskap han argumenterar för EMU-medlemskap är därför oklart.

En del ekonomer menar att det paradoxalt nog är de goda statsfinanser som Göran “den som är satt i skuld är inte fri” Persson blev frontfigur för som kanske bidrar till att kronan är så svag nu. För eftersom Sverige har låg statsskuld så handlas det internationellt med väldigt få svenska obligationer, statspapper. Den redan lilla svenska valutan blir därmed än mer okänd för valutahandlare.

Robert Sundberg, ledare i Dala-Demokraten.