Folkhögskolan har ett viktigt bildningsuppdrag

Låt inte folkhögskolorna bli en del av en politisk kohandel, de har en viktig funktion för utbildningen i landet. Den 19 september står landets folkhögskolelärare upp och protesterar mot nedskärningarna i den svenska skolan. Dels genom en stor manifestation på Sergels torg, och dels på landets alla folkhögskolor.

Folkhögskolan har ett viktigt bildningsuppdrag, och vi står upp tillsammans upp och manifesterar vad en oberoende stark folkhögskola kan betyda för så många!

I över hundra år har folkhögskolorna varit viktiga lokala kulturbärare, men särskilt det senaste årtiondet har synen på folkbildning förändrats och visar alltmer på okunskap bland våra politiker. Många tror felaktigt att folkhögskolorna har en partipolitisk färg.

Den tidigare självklara konsensus som fanns i riksdagen i synen på hur viktig folkhögskolan är i det svenska utbildningssystemet finns inte längre. Alltså att folkhögskolorna är ett nödvändigt komplement till både annan behörighetsgivande vuxenutbildning, yrkesutbildning och inte minst en livsviktig rekryteringsgrund för högre utbildningar inom kultursektorn som till exempel musik-, konst och teaterhögskolor.

Denna förändring syns nu när neddragningarna i skolan sprider sig över hela landet. Vi ser att folkhögskolorna behandlas styvmoderligt, där många lärare förlorat sina jobb. Det minskade antalet lärare innebär också ungefär 3000 minskade deltagarplatser detta år. Det beror på att det fattas cirka 500 miljoner kronor till folkbildningen. Nyligen tillsköts 100 miljoner, vilket är bra, men det räcker inte för att fylla igen hålen ute på skolorna. Detta är långtifrån den satsning som behövs.

Det är anmärkningsvärt och motsägelsefullt då regeringen säger sig vilja satsa på utbildning för att i förlängningen kunna försörja välfärdssamhället med kompetent arbetskraft, särskilt sett till att folkhögskolorna har en förmåga att nå grupper andra inte når.

Folkhögskolans huvudfokus, oavsett kursinnehåll, är att främja medborgarskap, tankefrihet och samhällsengagemang och det är en grundläggande del i ett samhällsbygge där alla ska kunna finna en plats.

Folkhögskolan, det mest nordiska vi har, får inte bli föremål för en kohandel i en politisk diskussion där utbildningsformer ställs mot varandra.

Tomas Rosengren, ordförande Sveriges Lärare Folkhögskola, debattartikel i Dagens Arena.