Flyget är mycket sämre för klimatet än tåget

 Även om man räknar bort flygets höghöjdseffekt är dess klimatpåverkan minst dubbelt så hög som tågets.

Skillnaden ökar också i takt med att elen till tågen i EU blir bättre och bättre ur klimatsynpunkt. Detta kommer också att fortsätta eftersom EU:s handelssystem för koldioxid medför att elproducerande kolkraftverk blir olönsamma och läggs ner. Dessutom bör höghöjdseffekten medräknas i flygets klimatavtryck eftersom man inte kan boka flyg bara avgår om förhållandena för att minimera höghöjdseffekter är gynnsamma…

Svenskarnas flygande orsakar nästan lika stor klimatpåverkan som allt bilkörande. För att även flygsektorn markant ska bidra till att vi ska klara klimatmålen behövs politiska initiativ både för att driva på teknikutvecklingen och för att begränsa flygandet.

För resor till kontinenten är nattåg ett lovande alternativ. Den nya tågtunneln mellan Danmark och Tyskland som enligt planerna ska öppnas 2029 kommer att förkorta restiderna drastiskt…

Även om det hypotetiskt går att tänka sig exempel där flyget är bäst är det knappast relevant. Det ingen tvekan om att den som väljer tåg i stället för flyg gör en av de största klimatinsatserna som man kan göra som konsument.

Jörgen Larsson, insändare i Dagens Nyheter.