Facklig organisering och strejker höjer arbetarnas löner

När lagerarbetarna i Tyskland nu strejkar så går de i täten för Amazons arbetare över hela Europa. För om de lyckas kämpa till sig bättre villkor, kommer arbetare i fler länder att få lättare att ta fajten.

Om Amazon ställs mot en enad rörelse av anställda i hela Europa, är oddsen goda för att hela personalpolitiken förändras. Det kommer vi att ha stor nytta av även här, när Amazon bygger sina första lager på svensk mark…

En stark globaliseringskritisk rörelse byggde nya allianser mellan folkrörelser och fack i det globala Nord och det globala Syd. Globala ramavtal utarbetades och sympatistrejker med arbetare i andra länder lyftes fram som ett av de viktigaste verktygen för att få upp lönerna längs de globala värdekedjorna.

Kapitalets svar blev begreppet ”hållbarhet”, egentligen det globala kapitalets variant av att ”se över sina rutiner”: etiska uppförandekoder, etiska certifieringar och så kallad ”Corporate Social Responsibility”.

I dag är diskussionen om hållbarhet mycket mer högröstad än den om internationell solidaritet. Detta bidrar säkert till att så många aktivister intresserade av fattigdomsbekämpning hamnar på de stora företagens huvudkontor. Problemet är bara att hållbarheten inte fungerar…

Det är inte hållbarhetsarbete och CSR som höjer arbetares löner. Det som däremot gör det är facklig organisering, strejker och protester. Två gånger har till exempel de så omskrivna textilarbetarna i Bangladesh fått upp sina löner, båda gångerna föranleddes höjningen av massiva kravaller i kläddistrikten…

Alla som är intresserade av fattigdomsbekämpning borde fullkomligt älska strejker. Så hur kan då detta fantastiska påverkansverktyg förstärkas?

Amazon är ett av världens största företag. Produktionen flyttas runt globalt över nationsgränser. Därför är det inspirerande att se den internationella fackliga organisering som nu växer fram.

-Emil Boss, debattartikel i Arbetaren