Privat betalda genvägar i välfärden måste stoppas!

Att 650 000 person har en privat sjukvårdsförsäkring innebär att allt fler medborgare tror att de kan få snabbare vård med hjälp av försäkringsvård än via den solidariskt finansierade vården.

När välbetalda kan köpa sig genvägar till vård, minskar deras intresse av att bidra via skattsedeln till en god hälso- och sjukvård till alla fördelad efter behov. Vi riskerar att gå mot en VIP-välfärd för de som har råd och en otillräcklig basvälfärd till resten. En sådan utveckling skulle öka klyftorna i samhället och leda till försämrad folkhälsa.

Den snabba ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar har möjliggjorts av att privata utförare av offentligt finansierad välfärd även får ta emot privat finansierade kunder.

Försäkringsbolagen har fått möjlighet att teckna kontrakt med utförare som har sin grundplåt tryggad med offentligt finansierade patienter. De utnyttjar i praktiken offentligt finansierade vårdgivare för att kunna slå solidaritets- och behovsprincipen ur spel.

En gemensam välfärd, som finns när och där vi behöver den, bidrar till jämlikhet, tillväxt och välstånd. En demokratiskt styrd och solidariskt fördelad välfärd skapar tillit och sammanhållning mellan människor. Jämlikheten ökar när välfärden når alla, och ger extra stöttning till dem som behöver.

I välfärden är vi medborgare, inte kunder. Vi vill att alla ska få välfärd efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Därför måste både privat betalda genvägar och vinstjakt i välfärden stoppas.

-Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO och Ulrika Lorentzi, utredare LO, debattartikel i Aftonbladet