Försämra inte anställningsskyddet!

Regeringen har påbörjat en utredning för att förändra lagen om anställningsskydd, Las, med visionen att göra det lättare för arbetsgivare att avskeda anställda.

Det är ett lagförslag med förhoppningen att lösa problemet med att det är brist på anställda i nästan alla branscher. Men det är också ett lagförslag med syftet att försämra arbetsrätten.

På min arbetsplats finns det, förutom semesterinhoppare, tre olika typer av anställningar: anställning via ett bemanningsföretag, företagets egen bemanningspool och den så högt eftertraktade tillsvidareanställningen.

Jobbar du för bemanningsföretaget får du reda på nästa arbetspass omkring klockan 18 kvällen före, eftersom företaget först då vet hur många arbetare som behövs.

På grund av stress och höga produktionskrav är det stor ruljans av anställda hos bemanningspoolen. För att få vara kvar i poolen krävs dessutom högre resultat än de som är tillsvidareanställda, och du får heller inte bli sjuk mer än någon enstaka gång.

Att jag över huvud taget kan skriva en sådan här text beror på att jag är privilegierad. Jag är född i landet, passerar som vit och jag har ett brett socialt kapital.

När arbetsmarknaden har satt i system att minska fackföreningars inflytande och tysta de arbetare som har försvinnande få rättigheter på sina arbetsplatser – utan att de riskerar att bli av med sina jobb – måste jag protestera.

-Lo Hallgren, insändare i Dagens Nyheter