EU:s nya handelsavtal ökar exploateringen av Amazonas

Även under pandemin vittnar civilsamhället i Brasilien om ökat våld riktat mot urfolk och småskaliga bönder som en konsekvens av fortsatt avskogning och intensifierade markkonflikter. Trots det pressar Sveriges regering för att EU ska underteckna ett nytt handelsavtal som skulle öka exploateringen av Amazonas ytterligare.

Handelsavtalet mellan EU och Mercosur innebär att Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay ökar exporten av kött, etanol, djurfoder och livsmedelsprodukter till EU i utbyte mot att EU-ländernas export av bilar och andra industriprodukter ska undgå tullar.

Avtalet är utformat för att gynna storskaligt industriellt jordbruk i Latinamerika som driver på skogsskövling och exploatering av känsliga ekosystem. Det är hårt kritiserat av såväl ideella organisationer som av forskare och jurister, som samtliga presenterar starka skäl för att Sveriges regering och EU måste säga nej till avtalet…

Utsläppen av växthusgaser ökar. Köttimporten till EU beräknas öka med 50 procent, vilket står för 82 procent av den förväntade ökningen av växthusgaser från jordbruksprodukter…

Kan Sverige verkligen anses värna om mänskliga rättigheter och miljö när vår riksdag och regering i slutänden främst ser till näringslivets intressen? Det är dags att erkänna att frihandelsavtal är en del av problemet, inte av lösningen. Det är dags att Sverige sätter mänskliga rättigheter, klimat och miljö i främsta rummet.

Mikael Sundström, Jordens Vänner debattartikel i Göteborgs-Posten.