Hur kunde makthavarna sälja våra liv?

Situationen är så allvarlig att det krävs en statlig haverikommission. I denna måste alla vårdyrken finnas representerade. Alla utom cheferna, konsulterna, strategerna och de andra hittepå-yrkena.

Allt det vi hade tillsammans har sålts. Det var aldrig politikernas att rea ut. Apoteken, vårdcentralerna, sjukhusen, äldreboendena, hemtjänsten: allt detta viktiga som räddar liv eller ger ett smärtfritt liv, ett längre liv, ett värdigt liv. Hur kunde makthavarna sälja våra liv?

Det som upphandlats till underpris fungerar inte och det som sker till överpris leder till feta aktieutdelningar. Antingen får vi ingenting för skattepengarna. Eller så får vi något, som vi betalar mer för än det verkligen kostar.

Vad som absolut inte får kosta är däremot personal i välfärden. Låt mig rätta mig själv, personal som utför själva arbetet i välfärden. Obegränsade resurser finns däremot att betala chefer i tredubbla led, konsulter, kommunikatörer, strateger och transformatörer (ja, det är ett av flera nysvenska ord för högavlönade personer satta att skära ner ännu mer i redan anorektiska verksamheter).

Nu står vi inför en situation där drygt 500 läkemedel inte är tillgängliga på apoteken, där sjukhus inte ens har toalettpapper, där instrument som måste vara sterila bär rester av hud och blod, och där vårdplatserna bara blir färre och färre. Vårdplatser betyder förresten inte sängar, det är personal som ska ta hand om de i sängarna som är den begränsande faktorn. Ironiskt nog är det allt fler välfärdsarbetare som själva behöver vårdplats, som patienter, eftersom arbetsuppgifterna för länge varit för många och inflytandet över arbetet för litet. Och trots alla dessa försämringar kostar vården allt mer pengar

Situationen är så allvarlig att det krävs en statlig haverikommission. I denna måste alla vårdyrken finnas representerade. Alla förutom cheferna, konsulterna, strategerna och de andra hittepå-yrkena. Tillsätt kommissionen omedelbart, medan det fortfarande finns något att rädda.

-Jona Elings Knutsson, ST-läkare och feminist, krönika i Dagens Samhälle