Moderaternas kampanj mot “bidrag” är ett påhitt för att sänka lönerna

Moderaterna (har) intensifierat sin kampanj mot alla som de menar lever på bidrag. Det är långt ifrån första gången. Och liksom vid tidigare moderata kampanjer mot välfärdssystemet är syftet att strypa alla möjligheter att få andra inkomster än lön. Löner betalas nämligen ut av Moderaternas främsta väljargrupp, företagsägarna. Och om Moderaternas lyckas dunka alla andra möjligheter till inkomst i botten så ökar arbetsgivarens makt över lönerna.

Det blir enklare att sänka lönerna eftersom folk inte kan säga nej om de inte vill svälta ihjäl. “Bidrag” betyder i Moderaternas och arbetsgivarnas värld alltså allt som inte är lön. På ekonomisvenska kallas samma summa “reservationslön”, och är beteckningen på den inkomst som en invånare kan få förutom genom att arbeta.

Under decennier har högerekonomer, arbetsgivarorganisationer och Moderaterna gjort allt för att pressa ned reservationslönen och helst stampa ut den helt… Inför valet 2006 drogs så kampanjen om “utanförskapet” i gång hos Moderaterna med samma syfte, att attackera allt som inte är lön. Moderaternas kansli räknade fram att en miljon människor befann sig i “utanförskap” och som därför genast måste få allt sitt stöd indraget…

Men för att få ihop en miljon människor var Moderaterna tvungna att räkna häpnadsväckande innovativt. Hade du en släng av influensa under de här åren så återfinns du bland dem som Moderaterna tyckte var slashasar som levde i “utanförskap”. Om barnen var sjuka och februari styckades sönder av VAB-dagar var det ett bevis för att du levde i “utanförskap” och borde få din VAB-ersättning indragen, enligt Moderaterna.

Det räckte alltså med att leva ett normalt liv med normala uttag av VAB-dagar, sjuk-dagar och annat som hör till ett civiliserat samhälle för att platsa i Moderaternas grupp av “utanförskap” och bli ett bevis för att “bidragen” måste bort…Allt för att kunna dumpa lönerna.

Och nu skruvar alltså Moderaterna upp hatet mot “bidragstagare” igen. Syftet är detsamma som alltid, att sänka reservationslönen för att pressa ned arbetares löner. Moderaternas antibidragskampanj orkestreras som vanligt av arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv som sedan något år tillbaka har ökat sitt eget kampanjtryck mot “bidrag” alltså mot svensk välfärd. Detta följer en internationell trend där arbetsgivare i hela västvärlden på senare år allt hårdare gått ut med budskapet att arbetare “hellre lever på bidrag än jobbar”…

Orsaken, enligt 2021 års ekonomipristagare David Card, är att västvärldens företag har börjat få svårt att importera extremt lågbetald arbetskraft från tredje världen. Arbetsgivarna har därför intensifierat sitt arbete för att i stället dumpa de egna medborgarnas löner, gärna ned till de svältlönenivåer som högerekonomen Marian Radetzki förespråkade redan 1997. För Moderaterna, som nu lydigt springer Svenskt Näringslivs lönedumparärenden, finns också valrörelsen att se fram emot. Klartexten av Moderaternas kampanj mot “bidrag” bör dock alla hålla i minnet. Där står “Sänk svenska arbetares löner”.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.