En migrationspolitik utan människovärde

Gymnasielagen var och är en feg och grym förlängning av den osäkerhet som präglat livet för de ensamkommande barn och ungdomar som kom till Sverige kring 2014/2015. Efter den totala rättsosäkerhet som åldersbedömningar, åldersuppskrivningar och handläggningstider innebar fick en del av dem förlängt uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå.

Enda chansen att därefter få permanent uppehållstillstånd, PUT, är att få ett fast jobb eller ett jobb som sträcker sig över två år inom loppet av sex månader. Cynismen i detta är fruktansvärd. Att ha sex månader på sig att hitta ett fast eller långvarigt jobb efter avslutade gymnasiestudier är en orimlighet på dagens arbetsmarknad. Coronapandemin har gjort att situationen gått från hopplös till omöjlig… Hittills är det 17 personer som har lyckats få PUT av de omkring 7500 som berörs av Gymnasielagen, alltså ungefär 0.002 procent…

Många av dem som Gymnasielagen riktar sig till kommer från Afghanistan. Det är helt orimligt att Sverige utvisar till Afghanistan och det är dessutom otroligt svårt med verkställande av utvisningar vilket innebär att många tvingas leva som papperslösa eller blir frihetsberövade och instängda på förvar. Bland de vidriga förslag som finns på bordet hos Migrationskommittén är att människor som fått avslag skall tvingas bära elektronisk fotboja. Något som annars är förbehållet någon som de facto har begått ett brott, vilket det fortfarande inte är att söka asyl eller uppehållstillstånd.

Att amnesti för de ensamkommande som nu varit i Sverige i omkring 5 år verkar fler och fler inse är det enda rimliga. Trots detta fortsätter Morgan Johansson hävda att ingen utredning av frågan skall göras. Det är ingen överraskning. Ända sedan lagen om begränsningar av rätten till uppehållstillstånd har svensk migrationspolitisk ledd av sossarna syftat till att så få människor som möjligt ska kunna stanna i Sverige.

Asylrätten, barnkonventionen, solidaritet och människors rätt till liv och hälsa har helt kastats åt sidan och det är tydligt att de tänker fortsätta så. Med begränsningslagen befäste svensk migrationspolitik föreställningen om ett utsatt Sverige i behov av skydd från flyktingar istället för tvärtom. Flyktingars liv och hälsa bortprioriterades och gör så fortsatt. Vi har nu en grym, hänsynslös och rättsosäker migrationspolitik och det är en sådan Socialdemokraterna vill fortsätta driva.

Anna Maria Saxgård, ledare i Arbetaren.