Gigekonomins slavjobb

För snart två år sedan förbjöd Stockholms stad återvinningstjänsten Tiptapp. Appen utnyttjas av privatpersoner som enkelt vill bli av med skräp och avfall. “Erbjudandet” läggs ut och den som hugger först får uppdraget.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förklarade beslutet med att bara kommuner får ta hand om hushållsavfall. Tiptapp överklagade och för någon vecka sedan gav mark- och miljödomstolen bolaget rätt.

Deras tjänst är inte olaglig eller otillåten. Det är fortsatt fritt fram att bedriva ett modernt digitalt slavarbete.

Delningsekonomins och gigjobbarnas mörka sidor kan inte beskrivas som något annat än slaveri. Tiptapp tar inget ansvar för dem som tar uppdragen, men plockar via nätet till sig 10 procent av vad det kostar.

Varken Tiptapp eller gigjobbaren vet hur farligt avfallet är som ska fraktas bort. Ersättningen är extremt låg, försäkringsskyddet obefintligt. Någon trygghet existerar inte.

Delningsekonomin är en naturlig konsekvens av snart ett halvt sekel med nyliberala avregleringar. Det har skapat ett ojämlikt och skakigt ekonomiskt system, där klyftorna växer.

Gigjobbarna far särskilt illa under coronapandemin. “Vanliga” anställda kan korttidspermitteras med lön eller få a-kassa.

Företag får miljardstöd från staten för att överleva krisen. Men de “självanställda” i den mestadels svarta delningsekonomin får liten eller ingen hjälp alls.

Peter Franke. ledare i Arbetet.