Hur kan kapitalism, tillåtas föröda natur och klimat?

Jag är socialist. Det har varit min viktigaste identitet ända sedan tonåren då jag blev “radikaliserad” – för att ta ett ord som blivit helt fördärvat och tyvärr kommit att likställas med högerextremism och jihadism.

Men att vara radikal betyder att gå till roten med det existerande samhällssystemet och inte fastna på ytan.

Det betyder att det politiska spelet, eller partiledares charm eller brist på charm, aldrig är det centrala.

Det viktiga är att på allvar förstå hur och varför makt över våra liv fördelas: Varför blir några rikare och rikare medan andra får ett mer och mer otryggt liv? Hur kan ett ekonomiskt system, kapitalism, tillåtas föröda natur och klimat utan att vi ser det som oerhört märkligt?

-Göran Greider, ledare i DalaDemokraten