En hållbar omställning kräver att vi minskar vår energianvändning

Vad har elkrisen, cementakonflikten, slaget om skogen, kärnkraftens plötsliga återkomst, vindkraftsmotståndet, gruvkonflikterna, undanträngningen av samisk kultur och den upphaussade industrialiseringen av Norrland gemensamt? De är alla exempel på vad som i dagens samhällsdebatt går under begreppet “målkonflikter”…

Det förrädiska med miljödebattens målkonflikter är att det skapas en till synes ofrånkomlig konflikt mellan olika värden, där klimatet nästan alltid utgör den ena parten…

Men alla de här målkonflikterna döljer ett bakomliggande antagande som gör att konflikten överhuvudtaget uppstår. Antagandet lyder: All den energi som historiskt har försörjt våra samhällen ska nu ersättas av det förnybara. Och än mer beklämmande: energianvändningen ska enligt nuvarande omställningsstrategi till och med öka. Helst fördubblas. Hur och när blev det här antagandet en obestridlig självklarhet?

Att ersätta allt det fossila är milt uttryckt en otacksam uppgift för den förnybara energin. Det är precis därför som alla målkonflikterna uppstår. En realistisk energianvändning, anpassad till de energinivåer som det förnybara i dag hållbart kan leverera, leder inte till några målkonflikter. Det är precis så enkelt, eller precis så svårt. Men för våra politiker verkar det inte ens i teorin existera ett scenario där vi erkänner att energianvändningen behöver minska, knappt ens efter Putins invasion av Ukraina…

Att på ett hållbart och rättvist sätt lyckas med att ersätta all fossil energi, att med andra ord lösa energikonflikten, kommer inte att gå. Inte inom Sveriges gränser och absolut inte i ett globalt perspektiv. Det strider mot fysiken. Rent matematiskt handlar det om att den energitäta fossila energin har möjliggjort en skyhög energianvändning som vi har byggt in i våra samhällsstrukturer.

Det är ingen slump att människans expansion tog rejäl fart vid upptäckten av olja och kol – det förklaras av att de fossila energislagen i energitäthet är överlägsna de förnybara alternativen. Även om varken elbilar, sol- eller vindenergi kräver något direkt bränsle vid drift, så är materialanspråket vad gäller exempelvis kritiska mineraler enligt en rapport från Internationella energirådet 2021 (IEA) desto större. Övergången till förnybar energi kommer alltså att innebära ett skifte från ett bränsleintensivt till ett materialintensivt energisystem.

En verkligt hållbar omställning med lägre energianvändning, där vi exempelvis kan lönearbeta mindre samtidigt som vi får behålla vår vackra fjällvärld – vilken omställningsstrategi kan bräcka den?

Som det ser ut nu har vi satt kurs mot att fortsatt elda upp våra skogar och förorena det norrländska fjäll- och kulturlandskapet med gruvfält, vindsnurror och batterifabriker. Är vi verkligen villiga att ersätta all fossil energi till vilket pris som helst?

Max Jonsson, debattartikel i Svenska Dagbladet.